Kongregacja - opłaty

Utworzono: czwartek, 03, październik 2013 09:35
Ryszard Andrukiewicz

Uzgodnione jest z gospodarzami, że gdy ktoś przyjeżdża na Kongregację tylko na sobotę zostawia 20 zł. Jeśli natomiast chce skorzystać już w piątek i pozostać do niedzieli może, ale nie musi, dopłacić następne 20 zł. Pieniądze tą drogą uzyskane są przeznaczone na utrzymanie i remont Domu Rekolekcyjnego w Nowym Kawkowie.