BeeVack modlitewny - relacja

Zapraszamy do przeczytania relacji z biwaku modlitewnego. Wkrótce pojawią się świadectwa :)

Przez dwa kolejne weekendy października (4-6.10 .2013 oraz 11-13.10.2013) w Mrągowie

 odbywał się biwak modlitewny dla młodzieży. Była to już jego piąta edycja. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie

został on podzielony na dwie tury. W sumie w beevacku wzięło udział 150 osób z Olsztyna, Mrągowa i

okolic tych miejscowości. Organizatorami były Parafie Matki Bożej Saletyńskiej z Olsztyna i Mrągowa, natomiast prowadzącymi -  ks. Marcin Sitek oraz ks. Zbigniew Cybulski.

Tematem przewodnim rekolekcji było Słowo Boże. Nie skupiano się  jednak jedynie na odkrywaniu

Pisma Świętego, ale także na poznawaniu innych sposobów przy pomocy których Pan Bóg rozmawia

z człowiekiem.

Pierwszego dnia uczestnicy odkrywali prawdę o konieczności obustronnego dialogu z Bogiem

dla budowania relacji z Nim. Po kolacji osoby biorące udział w beevacku udały się na Mszę Świętą. Po

niej miały miejsce integracja w formie festiwalu talentów oraz modlitwa wieczorna.

Bóg mówi do nas nieustannie, zawsze z miłością, osobiście i na różne sposoby. Tym czterem

prawdom dotyczącym Słowa Bożego, został poświęcony drugi dzień biwaku. Rozpoczął się on

Jutrznią. W planie były też konferencja księdza Marcina, spotkanie w grupach, a także gra terenowa.

Przed wieczorną modlitwą każdy udał się na namiot spotkania z fragmentem Słowa Bożego z Księgi

Izajasza.

W niedzielę czyli Dzień Eucharystii, młodzież dowiedziała się, że właśnie

w ten dzień, rozmowa z Bogiem ma swój szczególny wyraz, a każdy sakrament jest rodzajem

wyjątkowego dialogu z Bogiem. Poranna modlitwa, pokazała uczestnikom jak wiele jest sposobów

na rozmowę z Bogiem. Po niej poszczególne osoby mówiły świadectwo, o tym w jaki sposób

doświadczyły obecności Pana Boga i Jego miłości w czasie trwania beevacku. Na niedzielną

Eucharystię z całą parafią, została przygotowana pantomima, a zakończył ją dynamiczny taniec ks.

Marcina oraz wszystkich biwakowiczów.

 

O kolejnych tego typu inicjatywach będziemy informować :)

A zdjęcia można obejrzeć tu: http://warmia.oaza.pl/galeria/category/74-beevack-modlitewny

Nie możesz dodawać komentarzy. Zaloguj się lub załóż konto.