Co zrobić, aby zapobiec nadużywaniu przez dzieci

Myślę, że moje ujęcie postawionego wyżej tematu będzie inne niż w pracach koleżanek i kolegów. Od dziecka bowiem mogłam obserwować co robili moi rodzice, aby zapobiegać nadużywaniu alkoholu przez swoje dzieci. O tym, że metoda ta jest w pełni skuteczna przekonuje mnie postępowanie mojego starszego, dorosłego już rodzeństwa. Mimo, że obracają się oni w typowych polskich środowiskach młodych ludzi, w pełni świadomie i z własnej woli zrezygnowali ze spożywania alkoholu. Na czym więc polegała skuteczność metody moich rodziców? Jej podstawą stały się skierowane w dniu 23 października 1978 roku słowa nowo wybranego papieża Jana Pawła II w liście pożegnalnym do Polaków. Brzmiały one cyt.: "Proszę was abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu." Rodzice, będący wcześniej uczestnikami ruchu Światło-Życie popularnie zwanym Oazą, uznali, że najlepszą odpowiedzią na ten apel będzie włączenie się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która w swej istocie miała być odpowiedzią ruchu Światło-Życie na apel papieża. Proklamowanie Krucjaty oficjalnie dokonało się 8 czerwca 1979 roku na lotnisku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II. Zadaniem uczestników Krucjaty miało być przeciwstawianie się szeroko pojętym wewnętrznym i zewnętrznym zniewoleniom człowieka. Jednym z nich jest powszechny w naszym kraju terror picia, który doprowadził do wytworzenia się swoistej subkultury pijackiej. Objawia się ona między innymi tym, że właściwie każda okazja jest dobra aby uczcić ją alkoholem. Wesele i pogrzeb, imieniny dziadka i wnuka, udana transakcja i niepowetowana strata, a nawet I Komunia Święta. Osoba niepijąca jest traktowana w towarzystwie jak ktoś niezupełnie normalny. Uczestnicy Krucjaty postanowili przeciwstawiać się tym zwyczajom, a jednocześnie pomagać tym, których dosięgła już choroba alkoholowa będąca konsekwencją wspomnianej już subkultury. Środki, którymi posługują się uczestnicy Krucjaty są proste:

  • nie spożywać alkoholu
  • nie częstować alkoholem
  • nie wydawać pieniędzy na zakup alkoholu

Odkąd sięgam pamięcią w moim domu nie było alkoholu, a jednocześnie na wszystkich rodzinnych uroczystościach było wiele śmiechu i radości. Ja i moje starsze rodzeństwo byliśmy w miarę dorastania coraz bardziej świadomi tego, czym i dlaczego nasz dom różni się od innych. Nigdy też nie traktowało się u nas w sposób pogardliwy ludzi dotkniętych chorobą alkoholową, raczej starano się im pomagać. Kiedy więc patrzę na postawy moich rodziców i dorosłego rodzeństwa, gdy konfrontuję je z postawami jakie mogę napotkać w swoim otoczeniu uważam, że wybrali doskonałą i skuteczną metodę. Chciałabym i ja stosować ją wobec swoich bliskich. Dostrzegam bowiem, że postawa moich rodziców i rodzeństwa jest zawsze, w jakimkolwiek towarzystwie, uznawana za lepszą od powszechnie przyjętej, choć nie wszyscy mają odwagę otwarcie to przyznać. Wyrzuty sumienia bywają przykrywane próbą wyszydzania postawy reprezentowanej przez moich bliskich.

Maria Papiernik kl VIII a

Nie możesz dodawać komentarzy. Zaloguj się lub załóż konto.