Formacja podstawowa

Etap dziecięcy. Celem formacji podstawowej jest doprowadzenie młodego chrześcijanina do dojrzałości chrześcijańskiej i do podjęcia świadomej decyzji żywego włączenia się w życie Kościoła. Metoda Oazy Dzieci Bożych oraz większość pierwszych, związanych z nią materiałów i opracowań powstała przed Soborem Watykańskim II.

Rozwój Oazy Dzieci Bożych i Duszpasterstwa Służby Liturgicznej ukazał potrzebę dalszego programu formacyjnego. W latach osiemdziesiątych Krakowski Ośrodek Duszpasterstwa Służby Liturgicznej opracował podręczniki Oazy Dzieci Bożych II i III stopnia oraz podręczniki do formacji w ciągu roku. Program Oazy Dzieci Bożych został tak ułożony, aby starsze dzieci mogły się włączyć w formację drugiego lub trzeciego stopnia, mimo że nie zetknęły się wcześniej z wychowaniem według programu Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie.

Materiały przygotowywane początkowo dla ministrantów zostały stopniowo rozszerzone również dla dziewcząt, tworząc w ten sposób całościową formację Dziecięcej Służby Liturgicznej. Dziecięcy deuterokatechumenat podprowadza członków Ruchu po zakończeniu szkoły podstawowej do przeżycia ewangelizacji, która przeprowadzana jest w małych grupach przed wyjazdem na rekolekcje I st. ONŻ.

Etap młodzieżowy. Po kl. VIII młodzież uczestniczy w rekolekcjach stopnia podstawowego ("0"). Uczestnicy rekolekcji stopnia podstawowego w ciągu roku pracują metodą ewangelicznej rewizji życia a przed wakacjami rekolekcje I st poprzedza ewangelizacją w grupie przy pomocy podręcznika 4 Spotkania z Ewangelią św. Łukasza. Każdy człowiek potrzebuje ewangelizacji. Cztery prawdy ewangeliczne dotyczą każdego etapu życia człowieka.

Młodzież nie uczestnicząca dotychczas w formacji przed wyjazdem na pierwsze rekolekcje musi usłyszeć już wezwanie do oddania życia Jezusowi. Może się to dokonać na drodze ewangelizacji programowej Ad Christum Redemptorem prowadzonej na ulicach, w szkołach itp, lub na drodze ewangelizacji indywidualnej, przez innych członków Ruchu.

Po ewangelizacji następuje praca w grupach poewangelizacyjnych. Młodzież po I kl. szk. średniej i starsi uczestniczą w rekolekcjach I st. ONŻ, które pogłębiają osobiste spotkanie z Jezusem jako Panem i Zbawicielem oraz przygotowują do włączenia się uczestników do grupy uczniów Jezusa w formie powtórnego katechumenatu (deuterokatechumenat).

Po I st. ONŻ uczestnicy pracują w grupach nad pogłębieniem przeżyć rekolekcyjnych metodą rozmów ewangelicznych, a od Adwentu rozpoczynają 10 Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Jest to fundamentalny program życia chrześcijańskiego, w którym naczelne miejsce zajmuje Jezus Chrystus jako nasz Pan i Zbawiciel. Dogłębne poznanie i przyjęcie wszystkich Kroków oraz wprowadzenie ich w życie uprawnia do udziału w rekolekcjach II st. ONŻ, które oparte są o rozważanie Księgi Wyjścia i zarazem są wprowadzeniem w pogłębione przeżywanie liturgii jako uobecnienia misterium zbawczego Jezusa Chrystusa.

Po wakacyjnych rekolekcjach uczestnicy utrwalają przeżyte treści zagłębiając się w Biblię jako Historię Zbawienia. Od Adwentu zaś pracują w kręgach liturgicznych opartych na czytaniach mszalnych danego roku. W okresie Wielkiego Postu trwa również osobista praca z notatnikiem wielkopostnym Zawieram z wami przymierze. Do istoty formacji po II st. ONŻ należy także przeżycie rekolekcyjnego Triduum Paschalnego.

Już w czasie ferii zimowych niektórzy uczestnicy grup formacyjnych po II st., którzy mają predyspozycje do posługi animatora grupy mogą uczestniczyć w kursie oazowym dla animatorów aby w czasie wakacji posługiwać młodszym w roli animatora grupy rekolekcyjnej.

Na III st. ONŻ program formacyjny wprowadza w doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Stawia też przed uczestnikami możliwość spotkania z żywym Kościołem współczesnym oraz z początkami Kościoła w pierwszych wiekach, jako że program przewiduje rekolekcje przeżywane w Rzymie.

Praca w grupach po III st. prowadzi do odnalezienia swego miejsca we wspólnocie Kościoła oraz odkrycie swego charyzmatu dla Kościoła. Zwieńczeniem formacji podstawowej jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii, która jest wprowadzeniem do podjęcia formacji diakonijnej oraz posłZawieram z wami.

Dorośli. Na każdym etapie formacji Ruchu trzeba zaczynać od zewangelizowania człowieka. Podanie treści teologicznych czy wymagań moralnych chrześcijańskiego życia bez przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela prowadzi do kolejnego zagubienia się człowieka, tym razem głębszego.

Ruch proponuje dorosłym formację deuterokatechumenalną jak dla młodzieży. Dlatego organizowane są rekolekcje kolejnych trzech stopni dla dorosłych a wciągu roku formacja odbywa się w małych grupach w parafiach. Po ewangelizacji przeprowadzanej w parafiach lub na ulicach, albo drogą indywidualną od człowieka do człowieka pojawia się także grupa małżeństw, które pragną razem, jako rodzina kroczyć drogą Chrystusa.

Zasadniczo formacja ich odbywa się w Kręgach Kościoła Domowego. W czasie wakacji wyjeżdżają na kolejne stopnie rekolekcji oazowych dla małżeństw, w ciągu roku pracują w grupach rodzin, które spotykają się raz w miesiącu i omawiają zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle nauki Chrystusa.

Dorośli prędzej niż dzieci czy młodzież stają się zalążkami diakonii Ruchu w parafii czy w diecezji. Wciąż obserwujemy płynność wspólnot oazowych opartych tylko na młodzieży, która po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdża do innych miast na studia i nie wraca już do swych macierzystych wspólnot. Wraz ze zmianą kapłana moderatora również następuje zmiana składu wspólnoty, która musi budować wszystko od początku.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy odpowiedzialność za wspólnotę spoczywa na dorosłych członkach wspólnot, którzy wspierają kapłana w moderacji i animacji diakonii. Stanowią stały trzon wspólnoty przez stabilizację swego życia i pracy, nawet przy kolejnych zmianach kapłanów. Obecność dorosłych w oazowych wspólnotach parafialnych jest też świadectwem wobec dzieci i młodzieży, że wiara, zaangażowanie religijne to nie zabawa dla małolatów, ale to autentyczne życie chrześcijańskie.

Przedstawiony powyżej schemat jest typowym procesem formacyjnym realizowanym na płaszczyźnie dzieci, młodzieży i dorosłych we wspólnotach parafialnych. Ruch Światło-Życie jest bowiem ruchem ewangelizacyjno - formacyjnym. Celem formacji podstawowej jest doprowadzenie chrześcijanina do dojrzałości chrześcijańskiej i do podjęcia świadomej decyzji aktywnego włączenia się w życie Kościoła. Dlatego program formacji deuterokatechumenalnej oparty jest na Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Obrzędy Wtajemniczenia Chrześcijańskiego Dorosłych).

Dojrzały chrześcijanin odkrywając charyzmaty złożone w nim przez Ducha Świętego podejmuje diakonię - w swej rodzinie, w parafii, w Ruchu itd. Dlatego będzie potrzebował formacji ciągłej, specjalistycznej, zgodnej z powołaniem. W kolejnych etapach rozwoju Ruchu Światło-Życie widać rozwój formacji w tym kierunku.

ks. Ryszard Andrukiewicz

Nie możesz dodawać komentarzy. Zaloguj się lub załóż konto.